CẬP NHẬT 17h00, 28/06/2021 - TỔNG HỢP DUYỆT KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

TÍNH ĐẾN 17H00, NGÀY 28/6/2021
      
STTTÊN TRƯỜNGSỐ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐỢT 2CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN ĐỢT 2CHỈ TIÊU ĐƯỢC GIAO 
1THPT Hưng Nhân4052585 
2THPT Bắc Duyên Hà2457585 
3THPT Nam Duyên Hà8345450 
4THPT Đông Hưng Hà3552540 
5THPT Quỳnh Côi3962630 
6THPT Quỳnh Thọ9859630 
7THPT Phụ Dực5163630 
8THPT Tiên Hưng2351540 
9THPT Bắc Đông Quan3462630 
10THPT Nam Đông Quan2449495 
11THPT Mê Linh12840405 
12THPT Đông Thụy Anh6361630 
13THPT Tây Thụy Anh4358585 
14THPT Thái Ninh2643450 
15THPT Thái Phúc13945450 
16THPT Lê Quý Đôn3256630 
17THPT Nguyễn Đức Cảnh5963630 
18THPT Nguyễn Trãi5262630 
19THPT Vũ Tiên3054540 
20THPT Lý Bôn3058585 
21THPT Phạm Quang Thẩm8431315 
22THPT Nguyễn Du1553540 
23THPT Bắc Kiến Xương6651540 
24THPT Chu Văn An5147495 
25THPT Bình Thanh9838405 
26THPT Tây Tiền Hải5963630 
27THPT Nam Tiền Hải5063675 
28THPT Đông Tiền Hải9344450 
 Cộng1569148215300