26/10/22  Tin của trường  28
Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ,Ttrường Tiểu học Quỳnh Ngọc đã tổ chức thành công chuyên đề cấp Huyện: "Xây dựng kế hoạch dạy học môn Tóan lớp 3 theo chương trình GDPT 2018".
 11/10/22  Tin của trường  23
Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2022 Liên đội trường Tiểu học Quỳnh Ngọc Long trọng tổ chứcđại hội Liên đội nhiệm kì 2022 – 2023 thành công với 11 bạn được bầu vào ban chỉ huy liên đội mới.