Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc tổ chức hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2022-2023.

Giáo viên trường Tiểu học Quỳnh Ngọc tích cực tham gia thao giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2022-2023.