Liên đội trường Tiểu học Quỳnh Ngọc Long trọng tổ chứcđại hội Liên đội nhiệm kì 2022 – 2023

Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2022 Liên đội trường Tiểu học Quỳnh Ngọc Long trọng tổ chứcđại hội Liên đội nhiệm kì 2022 – 2023 thành công với 11 bạn được bầu vào ban chỉ huy liên đội mới.

ư