Tiết mục tham dự Hội thi năng khiếu âm nhạc học sinh phổ thông năm học 2022 - 2023 của trường Tiểu học Quỳnh Ngọc.

     Chiều ngày 4 tháng 11 năm 2022, trường Tiểu học Quỳnh Ngọc tham gia Hội thi năng khiếu âm nhạc học sinh phổ thông với tiết mục hát chèo "Niềm vui ngày hội đua tài" theo điệu năm cung.