Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc thực hiện chuyên đề: “ Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học”

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN

 Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động được thực hiện thường xuyên theo định kỳ nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp thông qua việc dự giờ, phân tích bài học. Đặc biệt với năm học 2020-2021 sinh hoạt chuyên môn là hoạt động quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết vì đây là năm học đầu tiên thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

        I-  Mục đích, yêu cầu

           1. Mục đích

- Giúp các cấp quản lý thống nhất nội dung chỉ đạo về sinh hoạt chuyên môn; xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn về các nội dung tìm hiểu Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nghiên cứu bài học, xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên tiểu học để thực hiện xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; xây dựng môi trường thân thiện, tích cực, tự học; nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn ở các cơ sở giáo dục tiểu học.

           2. Yêu cầu

- Cấp có thẩm quyền thực hiện công tác chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh hoạt chuyên môn chất lượng và hiệu quả, đảm bảo mục tiêu giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học, phù hợp với địa phương, điều kiện thực tế nhà trường.

II- Nội dung và cách thức sinh hoạt chuyên môn

          1. Tìm hiểu Chương trình giáo dục phổ thông 2018

- Vào đầu năm học, tổ trưởng chuyên môn giao nhiệm vụ cho giáo viên nghiên cứu Chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình tổng thể, Chương trình các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học), đề xuất nội dung cần thảo luận trong năm học, trình Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt thực hiện.

- Thành viên trong tổ chuyên môn tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung theo kế hoạch; chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong các buổi sinh hoạt chuyên môn.

         2. Xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục

Căn cứ vào chương trình môn học/hoạt động giáo dục, kế hoạch giáo dục của nhà trường, sách giáo khoa và tài liệu dạy học có liên quan, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung chương trình môn học/hoạt động giáo dục theo tuần, học kỳ trong năm học. Tổ trưởng chuyên môn trình Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt thực hiện.

          3. Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

Bước 1. Xây dựng bài học minh họa

Bước 2. Tổ chức dạy học minh họa và dự giờ

Bước 3. Phân tích bài học

Bước 4. Vận dụng kết quả sinh hoạt chuyên môn vào bài học hàng ngày

                         

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng giáo dục huyện Quỳnh Phụ, theo công văn số 386/PGD&ĐT về việc triển khai các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 1, ngày 8/10/2020 Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc tổ chức dạy chuyên đề: “Môn Toán và Tiếng Việt lớp 1” nhằm bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên dạy lớp 1 thực hiện chương trình thay sách giáo khoa năm học 2020- 2021.

    Về dự chuyên đề có các thầy cô trong Ban giám hiệu các nhà trường cùng toàn thể giáo viên dạy môn văn hóa lớp 1 trong cụm. Sau đây là một số hình ảnh của chuyên đề:

 


 
Giáo viên thực hiện phương pháp dạy học phù hợp với tiến trình nhận thức của học sinh (đi từ cụ thể đến trừu tượng, từ dễ đến khó); Quán triệt tinh thần “lấy người học làm trung tâm”, chú ý nhu cầu, năng lực nhận thức, cách thức học tập khác nhau của từng cá nhân học sinh; Tổ chức quá trình dạy học theo hướng kiến tạo, trong đó học sinh được tham gia tìm tòi, phát hiện, suy luận giải quyết vấn đề; Linh hoạt trong việc vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, kết hợp nhuần nhuyễn, sáng tạo với việc vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học truyền thống; Kết hợp các hoạt động dạy học trong lớp học với hoạt động thực hành trải nghiệm, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

     Giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học đã góp phần phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, kĩ năng hợp tác tốt, làm việc trong nhóm tích cực, hiệu quả.

  

    Sau khi dự giờ các tiết dạy, giáo viên trong cụm đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm cho tiết dạy. Có thể nói đây là một buổi sinh hoạt chuyên môn đầy ý nghĩa, giúp cho mỗi giáo viên tự bỗi dưỡng, học hỏi thêm đồng nghiệp để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân mình.

 

                                                                                                                                                            BAN TUYÊN TRUYỀN