Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc thực hiện chuyên đề cấp huyện: " Xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán lớp 3 theo chương trình GDPT 2018"

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ,Ttrường Tiểu học Quỳnh Ngọc đã tổ chức thành công chuyên đề cấp Huyện: "Xây dựng kế hoạch dạy học môn Tóan lớp 3 theo chương trình GDPT 2018".

         Năm học 2022-2023, năm học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, các đồng chí giáo viên trong tổ 2+3 đã tổ chức có hiệu quả buổi sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu  bài dạy, thảo luận, thống nhất, lựa chọn, xây dựng kế hoạch bài dạy minh họa.

 

 

              Chiều ngày 26/10/2022, trường Tiểu học Quỳnh Ngọc  đã tổ chức báo cáo nội dung chuyên đề với quy mô toàn huyện. Đến dự và chỉ đạo chuyên đề có  thầy giáo Nguyễn Đỗ Toán - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, cô giáo Phạm Thị Phượng - chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, các thầy cô giáo là cán bộ quản lí các trường Tiểu học, Tiểu học và Trung học cơ sở  trong huyện đã về dự chuyên đề.

             Thông qua các kỹ thuật dạy học tích cực, các hình thức tổ chức đa dạng, phong phú, các em đã tích cực, chủ động tham gia các hoạt động học tập.

 

        Sau tiết dạy minh họa,  đồng chí Phạm Thị Hạnh - PHT nhà trường báo cáo nội dung chuyên đề.

        Sau khi dự giờ tiết dạy và nghe báo cáo nội dung của chuyên đề, các đồng chí trong hội nghị đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận để xây dựng chuyên đề.

         Phát biểu tại chuyên đề thầy Nguyễn Đỗ Toán - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận những thành công của chuyên đề. Đồng chí đã chỉ đạo các nhà trường vận dụng nội dung chuyên đề một cách linh hoạt, phù hợp với đặc điểm thực tế của trường mình. 

         Thay mặt nhà trường, đồng chí Vũ Thị Phương Thúy - Hiệu trưởng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó trưởng phòng, những ý kiến tham luận tại hội nghị.

           Chuyên đề đã khép lại với nhiều nội dung hữu ích, với những cách làm mới , định hướng cho các nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học linh hoạt, chủ động, hiệu quả, phù hợp với hoàn cảnh thực tế của từng địa phương, điều kiện thực hiện của mỗi nhà trường.